....สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครุ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2562


นายชัชชัย ทับทิมอ่อน
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


นายเชษฐ์ ไทยปิยะ
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


นายนิรัติ โปร่งแสง
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


นายไพบิน เขื่อนแก้ว
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


7 พฤษภาคม 2561
14 พฤษภาคม 2561
21 พฤษภาคม 2561
28 พฤษภาคม 2561
4 มิถุนายน 2561
11 มิถุนายน 2561
18 มิถุนายน 2561
25 มิถุนายน 2561
2 กรกฎาคม 2561
9 กรกฎาคม 2561
16 กรกฎาคม 2561
23 กรกฎาคม 2561
30 กรกฎาคม 2561
6 สิงหาคม 2561
13 สิงหาคม 2561
20 สิงหาคม 2561
27 สิงหาคม 2561
3 กันยายน 2561
10 กันยายน 2561
17 กันยายน 2561
24 กันยายน 2561
1 ตุลาคม 2561
8 ตุลาคม 2561
15 ตุลาคม 2561
22 ตุลาคม 2561
5 พฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561
19 พฤศจิกายน 2561
26 พฤศจิกายน 2561
4 ธันวาคม 2561
10 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561
24 ธันวาคม 2561
7 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
21 มกราคม 2562
28 มกราคม 2562
4 กุมภาพันธ์ 2562
11 กุมภาพันธ์ 2562
18 กุมภาพันธ์ 2562
25 กุมภาพันธ์ 2562
4 มีนาคม 2562
11 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562

 20 พฤษภาคม 2562
27 พฤษภาคม 2562
 3 มิถุนายน 2562
10 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562
1 กรกฎาคม 2562
 8 กรกฎาคม 2562


   เกี่ยวกับ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
   นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   ระเบียบบริหารฯ ศธ  2562 ฉ.3
   โครงสร้าง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
   ผู้บริหาร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
   การแบ่งส่วนราชการ
   Site Maps

     Somboon Wanyanaporn
   Watchara Khampoo
   
งานติดตามและประเมินผล
   e-MES การอ่านออกเขียนได้
   Jeeraprapa
   ตรวจสอบภายใน
   การประเมินสวนราชการ


 

   การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Website
   กลุ่มอำนวยการ
   กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
   กลุ่มบริหารงานบุคคล
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   กลุ่มนิเทศ ติดตามและฯ
   กลุ่มนโยบายและแผน
   กลุ่มกฎหมายและคดี
   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
   กลุ่ม DLICT
   การศึกษาพื้นฐานโดยครอบครัว
   คู่มือสำหรับประชาชน   1.กลุ่มอำนวยการ
   2.กลุ่มบริหารงานบุคคล
   3.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
   4.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
   5.กลุ่มนโยบายและแผน
   6.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   7.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
   8.กลุ่มกฎหมายและคดี
   9.หน่วยตรวจสอบภายใน
   10.กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ(DLICT)แผนปฏิบัติการ 1/2561
แผนปฏิบัติการ 2/2561
แผนปฏิบัติการ 3/2561
*  Radio Online *

*??????????????????????????????*
  สารสนเทศ 10 มิถุนายน 2561
  สารสนเทศ 10 พฤศจิกายน 2561
  สารสนเทศ 10 ธันวาคม 2561


  ..........
  ...........start FLAG counter : 30112014
Free counters!
start upload www.utdone.net : 16/03/2012
VISITORS
 
www,utdone.net   www.utd1.go.th
เลขที่ 91/7 ถนนพาดวารี ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
0-5581-7760 , 0-5581-7759
, utdpesao1@gmail.com
.
Copyright @ UTTARADIT PESAO 1
Uttaradit Primary Education Service Area Office 1
91/7 M.3 Pardvaree Rd. Tambol Pasao Amphur Muang Uttaradit Province 53000

Contact Webmaster.....wanyasomboon@gmail.com
DLICT group  0-5581-7760 µèÍ 112 Mobile Phone : 08-1284-8059